4 students

ยุคสมัยปี 2021 นี้เทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้าไปมากๆ แล้วครับ บางครั้งแค่เราย่ำอยู่กับที่ ก็ล้าหลังแล้วครับ อีกมุมนึงเป็นของได้เปรียบมากหากเราสามารถใช้เทคโนโลยีสร้างงานสร้างเงินได้ ปัจจุบันมือถือเครื่องเดียวก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือ ตัดต่อคลิบวิดีโอได้แล้วครับ แค่ผ่าน App เราก็สามารถสร้างงานง่ายๆ สำหรับธุรกิจของเราได้ คอร์สนี้จะสอนการตัดต่อวิดีโอผ่านมือถือโดยใช้ KineMaster ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการพัฒนาตัวเอง
คนที่ต้องการตัดต่อวิดีโอด้วย App มือถือด้วยตัวเอง

*** ทักษะไม่ต้องมีมาก่อนครับ ฝึกกันได้ทุกเพศ ทุกวัย แค่คุณใช้มือถือเป็น

 

Instructor

ปัจจุบัน : วิทยากรภาครัฐ และเอกชน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครีเอท ทู มีเดีย จำกัด
ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training
(สถาบันฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)

Free