ที่มาของคอร์สเรียน

ตอนผมเริ่มต้นสร้าง onlines-training.com เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าชม เพื่อขายระบบ LMS คาดว่ามันจะเป็นแค่แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ธรรมดา แต่พบว่ามันกลายเป็นสถานที่สร้างชุมชนและสนับสนุนกันในการพัฒนาตนเองได้ด้วย ความรู้ที่เรียนรู้ที่นี่ไม่เพียงเพียงเกี่ยวกับคอร์สเรียนเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งด้วย การเรียนรู้ที่นี่ไม่เพียงเพียงเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ แต่ยังเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก็เลยเริ่มพัฒนาคอร์สเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

Eakachai Petch-arwut
(ผู้พัฒนาระบบ LMS)

เคยไหม? อยากเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ แต่ไม่มีเวลา
เคยไหม? อยากหาคอร์สเรียนราคาประหยัด

พัฒนาทักษะ เพิ่มโอกาส

เรียนออนไลน์กับ onlines-training.com
สะดวก ประหยัด ตัวเลือกหลากหลาย

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

เนื้อหาอัปเดตอยู่เสมอ

พัฒนาตัวเองได้

รับทำ Title / ก่อนเข้าอบรม

รับทำ Motion graphic 2D

ดูรายละเอียด

ติดตั้งระบบ LMS

รับติดตั้งระบบออนไลน์ เทรนนิ่งด้วย moodle และ wordpress สำหรับการจัดฝึกอบรม พร้อมสอนใช้งานด้วยทีมงานมืออาชีพ

ดูรายละเอียด