Moodle สำหรับผู้ดูแลระบบ

img-moodle course-cover

“คอร์สสอน LMS-Moodle สำหรับผู้ดูแลระบบเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ในคอร์สนี้เราจะเน้นการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตั้งค่าและการจัดการระบบ Moodle โดยเราจะศึกษาเกี่ยวกับการสร้างและจัดการห้องเรียนออนไลน์ การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล การติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน และวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย”

Translate »