การลงทะเบียนสมาชิกมี 2 วิธี ครับ

วิธีที่ 1 ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อซื้อคอร์สได้จากลิงค์ด้านล่างครับ
วิธีที่ 2 ลูกค้าเลือกคอร์สก่อน สามารถกรอกรายละเอียดในขั้นตอนชำระเงินได้ครับ