3,500
img-moodle course-cover

Moodle สำหรับผู้ดูแลระบบ

“คอร์สสอน LMS-Moodle สำหรับผู้ดูแลระบบ ในคอร์สนี้จะเน้นการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตั้งค่าและการจัดการระบบ Moodle การสร้างและจัดการห้องเรียนออนไลน์ การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล การติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน และวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย”