นโยบายการคืนเงินค่าสมัครเรียน

  • ความพึงพอใจของนักเรียนถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินการสอนของ onlines-Training เราจึงยินดีคืนเงินสำหรับผู้เรียนที่ไม่พอใจในคอร์สเรียน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ชำระเงินโดยไม่ถามเหตุผลใดๆ
  • ทาง onlines-training ขอสงวนลิขสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าคอร์ส หากนักเรียนขอทำเรื่องคืนเงินหลังจาก 3 วัน นับจากวันที่ชำระค่าคอร์สไปแล้ว

ขอบคุณครับ
เอกชัย เพชรอาวุธ